Przygotowanie  podłoża (ścian)

• farbę kredową lub wapienną należy usunąć  (po uprzednim namoczeniu) szpachelką, 
• farby olejne lub emalie należy przeszlifować  i odkurzyć,
• farbę emulsyjną lub akrylową przemyć wodą  z detergentem,
• stare tapety należy usunąć szpachelką  po uprzednim ich namoczeniu
• ściany gipsowo-kartonowe należy zaszpachlować, przeszlifować i odkurzyć.
Przy każdym rodzaju podłoża należy zadbać  o to, aby było gładkie, czyste i bez pleśni. Powierzchnie ściany należy wcześniej zagruntować co najmniej 2h przed tapetowaniem dowolnym środkiem gruntującym. Nie należy kłaść tapet na powierzchniach wilgotnych ze względu na ryzyko zmniejszenia przyczepności kleju. Ewentualne pęknięcia, dziury, odpryski należy zaszpachlować. Do aplikacji należy użyć kleju WOODWALL (nie wymaga  gruntowania ścian klejem).
Temperatura pomieszczenia podczas klejenia tapet powinna oscylować w granicach 15ºC do 25ºC.

Klejenie tapet

Tapetowanie należy zacząć od rozplanowania ułożenia paneli, dokładnie  wymierzając miejsce położenia pierwszego elementu. Klej WOODWALL należy nakładać na panele pędzlem ze szczególnym uwzględnieniem krawędzi tapet. Można przygotować 2-3 szt. i kleić wg ustalonej kolejności, dociskając do ściany np. wałkiem tapeciarskim lub miękką szmatką, zwracając uwagę na brzegi. Usunąć nadmiar kleju przy pomocy wilgotnej, czystej gąbki, nie dopuszczając do wyschnięcia kleju. Tapety WOODWALL można kleić na „styk” lub z odstępami (fugami).  Do klejenia z odstępami należy użyć dystansów plastikowych WOODWALL.
Tapety WOODWALL można  przyciąć ( dopasowując do pożądanego wymiaru lub kształtu) nożykiem,  nożyczkami itp.

 

Copyright ©2014 Abio • All Rights Reserved
Zgłoszenie Patentowe/Patent Pending